Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hážovice 6. ledna 2013

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Hážovicích za rok 2012 proběhla 6.1.2013 v hasičské zbrojnici v Hážovicích podle odsouhlaseného programu.

Po seznámení členů SDH  se Zprávou o činnosti a Zprávou revizní rady proběhla diskuse, která se týkala:

– připomenutí průběhu oslav 60. výročí založení SDH Hážovice;

– byly diskutovány jednotlivé činnosti;

– zvláštní poděkování obdrželi vedoucí Mladých hasičů za celoroční obětavou práci s mládeží;

-konstruktivní podněty pro hasičskou činnost v Hážovicích v r. 2013;

V závěru jednání bylo přijato usnesení VVH.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hasiči. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.