Pozvánka na Kozí farmu ZERLINA

Poznej svého farmáře na kozí farmě ZERLINA

dne 25.8.2018 10-15hod

Pozvánka link:

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Pozvánka na Kozí farmu ZERLINA

Osadní výbor Hážovic

Vážení spoluobčané Hážovic.

Osadní výbor Hážovice svolává setkání občanů Hážovic se zástupci Rožnovské radnice, na kterém bychom s vámi chtěli probrat problémy, se kterými se v naší části města setkáváte.

Po vzájemném vyjasnění bychom předložili městu především návrhy a požadavky na zkvalitnění dopravně-bezpečnostní situace v obci…

Budeme rádi, když se vyjádříte i k ostatním oblastem našeho společného života v obci, případně přijdete s připomínkami k úpravám a opravám místních komunikací, osvětlení, odvodnění, zajištění svozu odpadů, způsobu zimní údržby apod.

Sejdeme se ve středu 11.7.2018 v 18,00 hod. Na Návsí, případně hasičské zbrojnici. Účast přislíbil i starosta města ing. Radim Holiš

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Osadní výbor Hážovic

Mše svatá v Končinách

Přijměte pozvání na Mši svatou, která se uskuteční

v neděli 15.července 2018 v 15 hodin „  v Hážovicích  u kapličky v Končinách

Do Končin vyjdeme od křížku z Návsí ve 14 hodin.
Po mši svaté, na které přislíbil účast hlavní celebrant – P. Evžen MARTINEC, bývalý farář na Hutisku-Solanci, bude krátké sousedské posezení

V případě krajně nepříznivého počasí bude akce odložena na náhradní termín.

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Mše svatá v Končinách

Sečení hážovských kotárů

Sbor dobrovolných hasičů Hážovice pro Vás připravuje

8. ROČNÍK SEČENÍ HÁŽOVSKÝCH KOTÁRŮ

klasickým stylem

V pátek 29. června v 17 hodin na Chudějáku na Horečkách

Aby jedna z tradičních činností na valašsku – sečení trávy kosou v Hážovicích úplně nevymizela, přijďte a napůl vážně a napůl z recese si ji oživíte, zkusíte nebo naučíte! Kdo si na sečení netroufáte, přijďte účastníky povzbudit – bude se soutěžit ve více věkových kategoriích a disciplínách – mj. o nejstaršího a nejmladšího účastníka, o nejrovnější pokos, nejpěknější sekáčský úbor či nejladnější sečení!

Soutěžní výbavu – kosu a brúsek – si zajišťuje každý sám! Účast v soutěži, manipulace se soutěžním nářadím a doprava tam i zpět je na vlastní nebezpečí! A podle řeči pana E. S., prvního přihlášeného:

„Měsíc bude v takej úvrati, že letos sa na Chudějáku budú sécť aji hřiby!“

Pivo je pro soutěžící zajištěno, ostatní nápoje, špek a buřty si doneste vlastní! Pouze při vytrvalém dešti bude v pátek okolo 16 hodiny vyhlášeno rozhlasem, že akce končí, aniž by začala! Přeháňky neberem, nejsme z cukru a okolo bečky neprší…

Mám já kosu, kosénku, mám já kosu tupů,ona mně pokosí, když musí, jatelinku suchů! (lidová z Horeček)

 

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Sečení hážovských kotárů

Kácání mája

Sbor dobrovolných hasičů Hážovice Vás zve na tradiční

KÁCÁNÍ MÁJA

které se koná v neděli 3. června od 15.00 hodin na hážovské návsi. 

Po kácení a dražbě máje bude sousedské posezení s malým občerstvením a smažením vaječnice. Chleba, špek a pivo zajištěno, vajíčka si musíte vzít s sebou.

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Kácání mája

Májová v Končinách

Májová mše svatá s O. P. Krenickým bude v Končinách!

Těšíme se na Vás! Hažovjané

v neděli 6.května 2018 v 15,00 hod. .
bude u kapličky v Hážovicích – Končinách

MÁJOVÁ mše svatá s P. PETREM KRENICKÝM,
misionářem působícím na Ukrajině

Při této příležitosti můžete potřebným rodinám na Ukrajině přispět finančním darem.
Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných, mně jste učinili… Mt 25,40

Modlitba mariánského růžence začíná již ve 14,30 hod.
V případě krajně nepříznivého počasí bude pobožnost sloužena
ve farním kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm.
Tato informace by byla vyvěšena u odbočky z hlavní cesty do Končin od 14 hodin, u kostela v Rožnově p./Radh. a na webu http://www.hazovice.cz/

Zároveň připomínáme termín letošní pouti
k obrazu Panny Marie Svatohostýnské v Končinách – 15.7.2018

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Májová v Končinách

Beseda pro seniory

Více než 60 dříve narozených Hážovjanů se setkalo v sobotu 20.4.2018  v restauraci Tatra ve Viganticích. Hlavním bodem programu bylo samozřejmě „klábosení“, probírání novinek z horního aji z dolního konca a vzpomínání. 

Pozvání letos přijal MUDr Martin Blaha, který si připravil velice pěknou přednášku na téma Stárnutí a svým výkladem zaujal všechny přítomné. O kulturní zpestření se postarala skupinka dětí z Hážovic, které si pro své babičky a dědečky připravily krátké pohádkové vystoupení.

Pro shlédnutí vystoupení dětí klikněte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=BlmXZhGM09I

Děkujeme všem zúčastněným, že přispěli k příjemnému společnému prožití předjarního odpoledne a budeme se těšit na příští ročník.

Poděkování patří i členům SDH Hážovice a dalším organizátorům, kteří toto setkání každoročně pořádají a také městu Rožnov p. R., které akci finančně podpořilo.

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Beseda pro seniory

Připomínky a žádosti občanů místní části Hážovice – Rožnov pod Radhoštěm

Vážený pane starosto,

OV Hážovice se sešel dne 6.4.2018 s občany místní části Hážovice, kteří připomínkovali dopravní a bezpečnostní situaci v obci, úpravy a opravy místních komunikací, svoz odpadu, sečení travních ploch a úklid chodníků a místních komunikací. Jednání se rovněž účastnil pracovník MÚ R.p.R. Pavel Solanský, který se snažil mnohé dotazy zodpovědět na místě schůzky.

Z tohoto jednání vzešly tyto požadavky:

1. Občané především z horního konce místní části požadují vybudování autobusových zastávek v obou směrech mezi č.p.2073 a 2074. Po přemístění původních zastávek blíže k centru města je vzdálenost na nové zastávky neúměrně delší.

2. Pro kontrolu rychlosti projíždějících vozidel požadujeme osazení radaru pro měření rychlosti s nápisem „ZPOMAL“, případně fotoradaru, jako je instalováno ve Valašském Meziříčí a přilehlých obcích.

3. Pro zajištění vyšší bezpečnosti a přehlednosti při vyjíždění vozidel z místních komunikací na hlavní silnici – komunikaci III.třídy požadujeme osazení konvexních zrcadel Ø90cm u č.p.2094 a 2x u č.p.2100.

4. Renovace „červených brzdových pásů“ u přechodu ve středu místní části u č.p.2802

5. Osazení nového svodidla mezi Hážovickým potokem a místní komunikací naproti č.p.2056

6. Pravidelné umísťování kontejneru na odvoz bioodpadu i na „horní konec“ místní části Hážovic

7. Oprava místních komunikací, které se propadly po budování kanalizace ( u p.č.2169, 2141 ) nebo po budovaných přípojkách vody a kanalizace – u p.č.2812.

8. Oprava rozježděné krajnice a příkopu místní komunikace u p.č.2814.

9. Občané upozornili zástupce OV na momentální nefunkčnost veřejného osvětlení u č.p.2812 a č.p.2151.

10. Někteří občané se nabízejí, že budou zajišťovat údržbu městských pozemků – sečení trávy, zametání chodníků a komunikací. Požadují však úlevy na placení za služby – odvoz komunálního odpadu.

11. Občané poukazují na nesvéprávné chování obyvatelky bydlící v domě č.p.2166, která se svým chováním škodí ostatním spoluobčanům.

12. Občané připomínkují obtížné parkování u polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm, zvláště v době ranní špičky.

Osadní výbor Hážovice se po vaší výzvě rádi zúčastní jednání a konzultací o výše uvedených připomínkách a požadavcích.

S pozdravem

za Osadní výbor Hážovice

Pavel Bolek a Ing. Petr Kulišťák

mailto: hazovice@seznam.cz

kopie:

  • Pavel Solanský – OSM
  • Drahomír Janíček – OSM
  • Ing. Michaela Slobodová – vedoucí odboru OSM
Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Připomínky a žádosti občanů místní části Hážovice – Rožnov pod Radhoštěm

Osadní výbor Hážovice

Vážení spoluobčané Hážovic.

Osadní výbor Hážovice svolává setkání s občany Hážovic , na kterém bychom s vámi chtěli probrat problémy, se kterými se v naší části města setkáváte.

Po vzájemném vyjasnění bychom předložili městu především návrhy a požadavky na zkvalitnění dopravně-bezpečnostní situace v obci…

Budeme rádi, když se vyjádříte i k ostatním oblastem našeho společného života v obci, případně přijdete s připomínkami k úpravám a opravám místních komunikací, osvětlení, odvodnění, zajištění svozu odpadů, způsobu zimní údržby apod.

Sejdeme se v pátek 6.4.2018 v 18,00 hod. Na návsí, případně hasičské zbrojnici.

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Osadní výbor Hážovice

Svoz bioodpadu

Kontejnery jsou určené pouze na bioodpad tj.
větve, tráva, listí a pod.
KONTEJNERY BUDOU K DISPOZICI NA TĚCHTO STANOVIŠTÍCH:
SOBOTA 14. 4. 2018 od 8:00 do12:00 hodin
1. Tylovice – u křížku
2. Tylovice – Dolní Dráhy x Horečky
3. Hážovice – u křížku na návsi
4. Tylovice – Za Hážovkou x Luční ulice
5. Tylovice – Horní Dráhy
6. Kramolišov – u hřiště
7. Kramolišov – Hrnčířská ulice
8. Záhumení – Čechova ulice
9. Tyršovo nábřeží – u praktické školy
10. Křižovatka ulic Chodská – Průkopnická
11. Bučiska – rodinné domky ve smyčce
12. Videčská – u 4M
13. Pivovarská ulice – před mostem
14. 1. máj Pod hrází x Travinářská ulice

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Svoz bioodpadu