Připomínky a žádosti občanů místní části Hážovice – Rožnov pod Radhoštěm

Vážený pane starosto,

OV Hážovice se sešel dne 6.4.2018 s občany místní části Hážovice, kteří připomínkovali dopravní a bezpečnostní situaci v obci, úpravy a opravy místních komunikací, svoz odpadu, sečení travních ploch a úklid chodníků a místních komunikací. Jednání se rovněž účastnil pracovník MÚ R.p.R. Pavel Solanský, který se snažil mnohé dotazy zodpovědět na místě schůzky.

Z tohoto jednání vzešly tyto požadavky:

1. Občané především z horního konce místní části požadují vybudování autobusových zastávek v obou směrech mezi č.p.2073 a 2074. Po přemístění původních zastávek blíže k centru města je vzdálenost na nové zastávky neúměrně delší.

2. Pro kontrolu rychlosti projíždějících vozidel požadujeme osazení radaru pro měření rychlosti s nápisem „ZPOMAL“, případně fotoradaru, jako je instalováno ve Valašském Meziříčí a přilehlých obcích.

3. Pro zajištění vyšší bezpečnosti a přehlednosti při vyjíždění vozidel z místních komunikací na hlavní silnici – komunikaci III.třídy požadujeme osazení konvexních zrcadel Ø90cm u č.p.2094 a 2x u č.p.2100.

4. Renovace „červených brzdových pásů“ u přechodu ve středu místní části u č.p.2802

5. Osazení nového svodidla mezi Hážovickým potokem a místní komunikací naproti č.p.2056

6. Pravidelné umísťování kontejneru na odvoz bioodpadu i na „horní konec“ místní části Hážovic

7. Oprava místních komunikací, které se propadly po budování kanalizace ( u p.č.2169, 2141 ) nebo po budovaných přípojkách vody a kanalizace – u p.č.2812.

8. Oprava rozježděné krajnice a příkopu místní komunikace u p.č.2814.

9. Občané upozornili zástupce OV na momentální nefunkčnost veřejného osvětlení u č.p.2812 a č.p.2151.

10. Někteří občané se nabízejí, že budou zajišťovat údržbu městských pozemků – sečení trávy, zametání chodníků a komunikací. Požadují však úlevy na placení za služby – odvoz komunálního odpadu.

11. Občané poukazují na nesvéprávné chování obyvatelky bydlící v domě č.p.2166, která se svým chováním škodí ostatním spoluobčanům.

12. Občané připomínkují obtížné parkování u polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm, zvláště v době ranní špičky.

Osadní výbor Hážovice se po vaší výzvě rádi zúčastní jednání a konzultací o výše uvedených připomínkách a požadavcích.

S pozdravem

za Osadní výbor Hážovice

Pavel Bolek a Ing. Petr Kulišťák

mailto: hazovice@seznam.cz

kopie:

  • Pavel Solanský – OSM
  • Drahomír Janíček – OSM
  • Ing. Michaela Slobodová – vedoucí odboru OSM
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.