Nádoba na bioodpad do rodinných domků zdarma

Jste vlastníkem zahrady a nevíte si rady s trávou, listím a ostatním bioodpadem? Město Rožnov pod Radhoštěm v těchto dnech realizuje nákup nádob na bioodpad, o které si může každý kdo vlastní zahradu v k. ú. Rožnova pod Radhoštěm, Tylovicích, nebo Hážovicích zažádat.

Od měsíce dubna plánuje město Rožnov pod Radhoštěm rozdat občanům až 1000 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l. Tyto nádoby budou na základě smlouvy zapůjčeny přímo jednotlivých obyvatelům rodinných domů a zahrad. Podmínkou bude prokázat se vlastnictvím zahrady. Dále bude brán ohled na efektivnost svozu. To znamená, že lokality vzdálené a nedostupné pro svozovou techniku mohou být z projektu vyloučeny.

Nákup nádob je financován převážně z Fondu soudržnosti OPŽP a částečně městem Rožnov p. R. Nádoby budou předávány zdarma, se souhlasem vlastníků dotčených pozemků, který bude nedílnou součásti Smlouvy o bezplatné výpůjčce movité věci. Také následné náklady na odvoz a likvidaci bioodpadu ponese město.

V současné době obsahuje komunální odpad cca 40% biologicky rozložitelných složek. Tento vstřícný krok města by měl v budoucnu snížit množství komunálního odpadu, produkovaného městem a umožnit občanům nejen pohodlně likvidovat odpad ze zahrad, ale také naučit se vytřiďovat bioodpad z domácnosti jako slupky, zbytky ovoce apod., který by jinak skončil v černé popelnici. Svoz by měl být zajištěn co 14 dní v období od 1. 5. do 31. 10. kalendářního roku. O nádoby si mohou občané předběžně zažádat na speciální mailové adrese bioodpad@roznov.cz, nebo prostřednictvím formulářů. Ty budou k dispozici na webových stránkách města, ve Spektru Rožnovska nebo ve vestibulu budovy MěÚ na Masarykově náměstí. Následně budou předchystané smlouvy na zápůjčku nádob a občané budou vyzváni k vyzvednutí nádob.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.